<th id="jigov"></th>
 1. <sup id="jigov"></sup>

  <rp id="jigov"></rp>

 2. <rp id="jigov"><nav id="jigov"></nav></rp>

  <sup id="jigov"></sup>
  <menuitem id="jigov"></menuitem>
   歡迎來(lái)(lái)到北京航軒科技發(fā)(fā)展有限公司網(wǎng)(wǎng)站!
   咨詢(xún)(xún)熱線(xiàn)(xiàn)

   13811337735

   當前位置:首頁(yè)(yè)  >  產(chǎn)(chǎn)品中心  >  水質(zhì)(zhì)檢測儀器  >  日本共立理化學(xué)(xué)研究所  >  WAK現場(chǎng)(chǎng)應急水質(zhì)(zhì)檢測箱

   現場(chǎng)(chǎng)應急水質(zhì)(zhì)檢測箱

   簡(jiǎn)(jiǎn)要描述:應急水質(zhì)(zhì)檢測箱,簡(jiǎn)(jiǎn)易水質(zhì)(zhì)檢測套裝,可以快速檢測59個(gè)(gè)項目共有57種水質(zhì)(zhì)項目供客戶(hù)(hù)選擇:工程管理,排水管理,環(huán)(huán)境調查,自來(lái)(lái)水,水管,飲用水檢查等.

   • 產(chǎn)(chǎn)品型號:WAK
   • 廠(chǎng)(chǎng)商性質(zhì)(zhì):代理商
   • 更新時(shí)(shí)間:2024-03-26
   • 訪(fǎng)(fǎng)  問(wèn)(wèn)  量: 5793

   詳細介紹

   應急水質(zhì)(zhì)檢測箱可以檢測多達57種水質(zhì)(zhì)參數,簡(jiǎn)(jiǎn)單方便,不用任何電源。不需要儀器,比色法檢測。   WAK系列應急水質(zhì)(zhì)檢測箱


   WAK系列應急水質(zhì)(zhì)檢測箱


    
   封裝試劑是簡(jiǎn)(jiǎn)單的水質(zhì)(zhì)檢測工具。將試劑封裝在聚乙烯管中,用簡(jiǎn)(jiǎn)單的操作即可測定比分析用試驗紙更低的濃度(與本公司產(chǎn)(chǎn)品相比),共有57種水質(zhì)(zhì)項目供客戶(hù)(hù)選擇:工程管理,排水管理,環(huán)(huán)境調查,自來(lái)(lái)水,水管,飲用水檢查等.

   應急水質(zhì)(zhì)檢測箱 簡(jiǎn)(jiǎn)易水質(zhì)(zhì)檢測套裝檢測項目及測量范圍見(jiàn)(jiàn)附件。

   以下檢測項目不用任何儀器,只要試劑就可以檢測出59種不同項目。,

   應急水質(zhì)(zhì)檢測箱試劑盒明細如下:
   型 號
   測量項目
   測量范圍
   測量時(shí)(shí)間
   測定回數
   WAK-Ag
   0 0.5 1 2 5以上
   3分鐘
   50次/盒
   -Al
   0 0.05 0.1 0.2 0.5 1
   1分鐘
   40次/盒
   -As
   0.2 0.5 1 2 5 10
   2分鐘
   40次/盒
   -Au
   0 2 5 10 20
   30秒
   40次/盒
   -B
   0 0.5 1 2 5 10
   30分鐘
   50次/盒
   -Ca
   0 2 5 10 20 50以上
   2分鐘
   50次/盒
   0 5 12.5 25 50 125以上
   -Cl(300)
   氯化物
   200 250 300以上
   10秒
   40次/盒
   -Cl(200)
   氯化物
   100 150 200以上
   10秒
   40次/盒
   -Cl(D)
   氯化物(低濃度)
   0 2 5 10 20 50以上
   1分鐘
   40次/盒
   -ClO(C)
   殘留氯(高濃度)
   5 10 20 30 50 100 150 200  300 600 1000以上
   10秒
   50次/盒
   -ClO·DP
   殘留氯(游離)
   0.1 0.2 0.4 1 2 5
   10秒
   50次/盒
   -T·ClO
   總殘留氯
   0.1 0.2 0.4 1 2 5
   2分鐘
   50次/盒
   -ClO2
   二氧化氯
   0.2 0.4 0.6 1 2 5 10
   10秒
   40次/盒
   -CN
   游離氰
   0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2
   5分鐘
   40次/盒
   -COD(H)
   COD高濃度
   0 30 60 120 200 250以上
   5分鐘
   50次/盒
   -COD
   COD
   0 5 10 13 20 50 100
   5分鐘
   50次/盒
   -COD(D)
   COD低濃度
   0 2 4 6 8以上
   5分鐘
   50次/盒
   -Cr6+
   6價(jià)(jià)鉻
   0.05 0.1 0.2 0.5 1 2
   1分鐘
   50次/盒
   -Cr·T
   總鉻
   0.5 1 2 5 10 20
   5.5分
   40次/盒
   -Cu
   0.5 1 2 3 5 10以上
   1分鐘
   50次/盒
   -CuM
   銅(排水)
   0.5 1 3 5 10
   2分鐘
   50次/盒
   -F
   游離氟
   0 0.4 0.8 1.5 3 8以上
   10分鐘
   50次/盒
   -Fe
   0.2 0.5 1 2 5 10
   2分鐘
   50次/盒
   -Fe(D)
   鐵(低濃度)
   0.05 0.1 0.3 0.5 1 2
   2分鐘
   50次/盒
   -Fe2
   2價(jià)(jià)鐵
   0.2 0.5 1 2 5 10
   30秒
   50次/盒
   - Fe2 (D)
   2價(jià)(jià)鐵(低濃度)
   0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5
   30秒
   50次/盒
   -FOR
   甲醛
   0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
   4分鐘
   40次/盒
   -H2O2(C)
   過(guò)(guò)氧化氫(高濃度)
   0.02 0.1 0.2 0.5 1 5
   1分鐘
   50次/盒
   -H2O2
   過(guò)(guò)氧化氫
   3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700
   20秒
   50次/盒
   -HYD
   0.05 0.1 0.2 0.5 1 2
   10分鐘
   40次/盒
   -Mg
   0 1 2 5 10 20
   1分鐘
   50次/盒
   0 4.1 8.2 20.5 41 82
   -Mn
   0.5 1 2 5 10 20以上
   30秒
   50次/盒
   -NH4(C)
   氨(高濃度)
   0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上
   15分鐘
   50次/盒
   - NH4
   0.16 0.4 0.8 1.6 4/8
   5分鐘
   50次/盒
   -Ni
   0.5 1 2 5 10
   2分鐘
   50次/盒
   -NO2(C)
   亞硝酸(高濃度)
   16 33 66 160 330 660以上
   5分鐘
   50次/盒
   5 10 20 50 100 200以上
   - NO2
   亞硝酸
   0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1
   2分鐘
   50次/盒
   0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5
   -NO3(C)
   硝酸(高濃度)
   90 225 450 900 2250 4500
   5分鐘
   50次/盒
   20 50 100 200 500 1000
   - NO3
   硝酸
   1        2 5 10 20 45
   3分鐘
   50次/盒
   0.2 0.5 1 2 5 10
   - O3
   臭氧
   0.1 0.2 0.5 1 2 5
   1分鐘
   50次/盒
   -PH
   PH
   PH5.0-9.5, 0.5間隔 10階段
   20秒
   50次/盒
   -TBL
   TBL
   PH1.6-3.4, 0.2間隔 10階段
   20秒
   50次/盒
   -BCG
   BCG(酸雨)
   PH3.6-6.2 0.2間隔 14階段
   20秒
   50次/盒
   -BTB
   BTB
   PH5.8-8.0 0.2間隔 12階段
   20秒
   50次/盒
   -TBH
   TBH
   PH8.2-9.6 0.2間隔 7階段
   20秒
   50次/盒
   -PMD
   PMD(浴池,水池)
   0 3 6 10 12 15
   7分鐘
   50次/盒
   -PNL
   0 0.2 0.5 1 2 5 10
   8分鐘
   40次/盒
   - PO4(C)
   磷酸(高濃度)
   2 5 10 20 50 100
   1分鐘
   40次/盒
   0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33
   - PO4
   磷酸
   0.2 0.5 1 2 5 10
   1分鐘
   40次/盒
   0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3
   - PO4(D)
   磷酸(低濃度)
   0.05 0.1 0.2 0.5 1 2
   5分鐘
   40次/盒
   0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1
   -S
   硫化物
   0.1 0.2 0.5 1 2 5
   15分鐘
   40次/盒
   -SiO2
   二氧化硅
   2 5 10 20 50 100
   3.5分
   40次/盒
   -SiO2(D)
   二氧化硅(低濃度)
   0.5 1 2 5 10
   6.5分
   40次/盒
   -SO3(C)
   亞硫酸(高濃度)
   50 100 200 500 1000 2000
   10秒
   50次/盒
   -TH
   硬度
   0 10 20 50 100 200
   30秒
   50次/盒
   -TN·i
   0 5 10 25 50 100
   20分鐘
   40次/盒
   -Zn
   0 0.2 0.5 1 2 5以上
   1分鐘
   50次/盒
   前處理劑:

   型號
   名 稱(chēng)(chēng)
   目 的
   規格
   AS-RA
   砷前處理劑
   在溶液混有PO4時(shí)(shí)*
   35次
   CR-RA
   全鉻前處理劑
   3價(jià)(jià)鉻轉換成6價(jià)(jià)鉻時(shí)(shí)*
   100次
   NO3-RA
   硝酸前處理劑
   在溶液混有NO2時(shí)(shí)*
   50次
   WA-NH4-DR
   氨分離濃縮試劑
   除去溶液中干擾物質(zhì)(zhì)時(shí)(shí)用
   50次
   WA-D-SO4
   溶解鐵時(shí)(shí)用的稀硫酸
   各項目測定前后中和用
   金屬類(lèi)(lèi)測定時(shí)(shí)的酸處理
   20mL   產(chǎn)(chǎn)品咨詢(xún)(xún)

   留言框

   • 產(chǎn)(chǎn)品:

   • 您的單位:

   • 您的姓名:

   • 聯(lián)(lián)系電話(huà)(huà):

   • 常用郵箱:

   • 省份:

   • 詳細地址:

   • 補充說(shuō)(shuō)明:

   • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫(xiě)(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7
   亚洲综合精品伊人久久_熟睡中被义子侵犯中字_成人三级a视频在线观看_亚洲国产精品成人综合色在线 影音先锋av看片资源库_男男女女爽爽爽视频免费_新国产三级在线观看播放_美女扒开胸罩露出奶头的动态图片